Behandlingstilbud – lær mere om mulighederne for midlertidigt botilbud her

For psykisk lidende så kan et midlertidigt botilbud være en god mulighed. Midlertidigt botilbud inklusiv behandlingstilbud leveres af en række danske behandlingsinstitutioner.

Har du selv en psykisk lidelse, eller kender du nogen som har det, og leder du efter muligheder for midlertidigt botilbud? I så fald, så lær mere på denne side om, hvad midlertidigt botilbud er, og hvor du kan finde det henne.

botilbudHvad er midlertidigt botilbud?
Midlertidigt botilbud er et behandstilbud, som er målrettet på mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er nedsat i betydelig grad. Derudover kan du også komme i betragtning til midlertidige botilbud, så frem du har særlige sociale problemer.

Hvem bestemmer, om man kan få et behandlingstilbud med midlertidig bolig?
Hvorvidt du kan modtage et behandlingstilbud eller ej er noget, som bestemmes af din kommune. Din kommune vil i denne forbindelse evaluere dine behov for at finde ud af, om du har ret til at modtage en midlertidig bolig med behandlingstilbud.

Hvornår kan et midlertidigt botilbud komme på tale?
Tilbud om behandling kan komme på tale, hvis du i en sammenhængende periode har haft behov for stor hjælp med din dagligdag og med dine almindelige, daglige funktioner.

Evalueringen om hvorvidt dine problemer er af en sådan størrelse, at de berettiger til behandling, foregår her i henhold til servicelovens paragraf 107.

Hvor kan jeg finde behandling for psykiske lidelser?
Ofte så er det bedste sted at finde information omkring behandling for psykiske lidelser hos din kommunes socialforvaltning. Personalet på socialforvaltningen skulle i denne forbindelse kunne give dig god information om de forskellige behandlingstilbud til rådighed i kommunen. Ydermere kan socialforvaltningen eventuelt hjælpe med at henvise dig til et behandlingssted udenfor kommunen, hvis det skulle være nødvendigt.

En anden mulighed er desuden at kontakte din egen læge, som muligvis kender nogle særligt gode behandlingssteder. Samtidig er fordelen ved at drøfte dette med din egen læge, at han/hende jo kender dig bedre end nogen anden ud fra et lægefagligt synspunkt.

Hvilke slags boliger foregår behandlingen i?
Behandling for psykisk lidelse kan foregå i mange forskellige boliger, afhængig af dine behov og kommunens faciliteter.

Således kan du både opnå botilbud i et bofællesskab eller på en regulær behandlingsinstitution. Endelig har du også mulighed for at få botilbud i din egen singlebolig.

You may also like...