Boligadministration – lær mere om mulighederne for boligadministration her

boligadministrationEjer eller administrerer du en bolig så er ekstern boligadministration måske en ide. Boligadministration er en administrationsform, hvor et eksternt firma tager sig af din ejendom.

Har du brug for hjælp til at administrere din bolig eller ejendom? I så fald, så kan de benytte nogle af de mange gode tilbud, som der er indenfor ekstern boligadministration. Boligadministration er typisk en meget let proces, hvor et eksternt administrationsfirma klarer alle opgaver med at administrere din bolig.

Hvad er boligadministration?
Boligadministrationer er de tilfælde, hvor ejerne af en ejendom ikke selv ønsker at administrere deres ejendomme. I dette tilfælde så kan de overlade disse opgaver til et professionelt administrationsfirma med speciale og erfaring netop indenfor administration af ejendomme.

Hvilke opgaver udføres i forbindelse med en ejendomsadministration?
Opgaverne som det eksterne firma varetager kan være både af praktisk og administrativ karakter. Ofte så vil disse eksterne administrationsfirmaer især tage sig af de økonomisk-administrative opgaver i forbindelse med ejendommen: Udarbejdelse af budget, regnskab, bogholderi og lignende opgaver er typisk udført af disse eksterne firmaer.

Hvor mange opgaver som administrationsfirmaet skal udføre er noget, som bestemmes af ejendommens ejere. Således kan ejendommens ejere både vælge total administration såvel som delvis administration. Ved total administration varetager det eksterne firma samtlige administrationsopgaver, mens at det ved delvis administration kun varetager nogle af dem.

Nogle administrationsfirmaer tilbyder endda udførelse af enkelte opgaver. Således, så frem du kun ønsker at udlicitere huslejeopkrævningen, så er det noget, som et eksternt administrationsfirma vil kunne tage sig af.

Eksempler på boligadministration
Ejendomsadministration kan være næsten hvad som helst, afhængig af hvad ejendommens ejere ønsker at få administreret ekstern. Nogle eksempler på opgaver som kan administreres eksternt kunne være:
–    Opkrævning af husleje
–    Styring af betalinger
–    Årsregnskab, driftsrapportering og bogføring
–    Budgetter vedrørende drift og vedligeholdelse
–    Personalestyring af ejendommens ansatte
–    Forbrugsregnskkaber (antenne, varme, vand og så videre)
–    Lejeregulering
–    Lejerservice
–    Indberetning til offentlige myndigheder
–    Byggeteknisk rådgivning
–    Og meget, meget mere. Tag i denne forbindelse en god og åben snak med dit eksterne administrationsfirma om, hvilke opgaver I som ejendomsejere gerne vil have, at de varetager.

Hvilke ejendomme kan boligadministreres?
Ejendomsadministration kan foregå på en lang række forskellige boliger. Således, uanset om du er medejer i en udlejningsejendom, andelsboligforening eller en ejerforening, så kan du få et eksternt firma til at tage sig af dine administrationsopgaver.

Hvad koster boligadministration?
Prisen på administration kan variere alt efter, hvilke opgaver du ønsker at administrationsfirmaet skal udføre for dig. Jo flere opgaver du ønsker, at firmaet skal varetage, jo dyrere vil det være.

Dog kan det stadigvæk være en fordel at lade administrationsfirmaet varetage så mange opgaver som muligt, da det jo giver dig tid til andet arbejde.

Ofte vil prisen ikke blive vist på disse administrationsfirmaernes hjemmeside. I denne situation, så ring til administrationsfirmaet for at høre deres priser. Det kan her også være en fordel, hvis du ringer til flere end blot ét firma, for derigennem at finde frem til den bedst mulige pris i dit nærområde.

Hvor finder jeg boligadministrationsfirmaer?
Uanset hvor du bor i Danmark, så burde der være gode muligheder for, at du kunne finde et administrationsfirma i dit nærområde.

En god teknik er i denne forbindelse at søge efter administrationsfirmaer online, for derigennem at få et godt overblik over de forskellige firmaer i området. En yderligere fordel ved denne metode er, at du dermed også kan sammenligne de forskellige firmaers tilbud med hinanden, selvom at prisen måske ikke vises eksplicit på hjemmesiden.

You may also like...