Foredrag fra AddFocus med aktive øvelser muliggør aktiv læring

aktiv læringNogle gange kan det være svært at forstå ting logisk. I vores verden er vi meget vant til at lære med hjernen. Vi hører noget information, og vi lagrer det et sted i hjernen ligesom i en computer. Det er bare ikke alle ting, der kan læres logisk. Der er mange teorier, der kan være nemme at forstå, men som er svære helt at implementere, simpelthen fordi kroppen og hele ens følelsesmæssige maskineri ikke har forstået det endnu. Aktiv indlæring er noget, som AddFocus benytter i deres foredrag, når de skal hjælpe virksomheder med at opnå god kommunikation og trivsel på arbejdspladsen.

Enhver kan sidde til et foredrag og lytte, men lytning er en passiv aktivitet, som ikke nødvendigvis gør foredragsdeltageren i stand til at implementere det netop lærte i dagligdagen. De aktive øvelser, som indgår i de aktive foredrag fra AddFocus handler netop om at røre deltagerne fysisk og følelesmæssigt. Det kan virke grænseoverskridende for nogen, især hvis man aldrig har prøvet at arbejde og lære på denne måde før, men såsnart den grænse er overskredet, vil man kunne se, hvordan netop disse metoder gør det nemmere at bruge de,t man har lært aktivt frem for at lade det gå i glemmebogen.

You may also like...