Hvornår blev samarbejde en pligt?

samarbejde og kommunikationI den nye folkeskolelov kan man læse at folkeskolens opgave skal løses i samarbejde med forældrene. Det indebærer at hver folkeskole skal have en bestyrelse der løbende skal holde forældrene underrettede om skolens syn på elevernes læring. Vi læser om samarbejde mellem kommune og kriminalforsorgen, banebrydende samarbejde på hospitaler, mellem politi og borger, og så læser vi om de samarbejder der ikke lykkes.

Hvorfor bruge så mange kræfter på at samarbejde?
Nogle bliver trætte af ordet, de ved at der ligger hårdt arbejde foran, så snart at ordet bliver nævnt. Samarbejde er ikke noget man bare skaber og vupti, så har man helt gnidningsfrit et unikt samarbejde stablet på benene. Samarbejde kræver fuld deltagelse, og er nødvendigt på en arbejdsplads for at sikre en god trivsel. Mange opgaver kan løses på en arbejdsplads uden at man har et egentlig tæt samarbejde. Men der vil ofte være forskellige former for kommunikation hvor informationer skal overleves så en opgave kan løses.

Kommunikation en faldgruppe
Det er flere måder at videre give en opgave på, og flere måder at instruere den der skal arbejde videre med opgaven. Erfaringer viser at der skal ikke så meget til for at en instruktion misforstås, og samarbejdet i mellem kolleager vanskeliggøres af kommunikation der misforstås. Samarbejde har derfor en stor betydning for det produkt/service der leveres og derfor også for det psykiske arbejdsmiljø. Hvis en kollega på en arbejdsplads ikke føler sig respekteret når hun bliver instrueret/informeret om en opgave opstår der modvilje ikke blot mod kollegaen, men også mod opgaven, selv om det måske tidligere var en af hendes favoritopgaver.

Se verden fra flere perspektiver
Alle på en arbejdsplads har et ansvar for det gode samarbejde. Når du overlever en besked, tænk på hvordan du selv ville reagere på at få leveret en besked på den måde/tone/fremgangsmåde. Når du får en besked sig din kollega klar besked hvis du ikke føler dig respekteret, men gør det på en venlig måde. Nej, samarbejde er ikke en pligt, men det er nødvendigt, for der skal være plads til os alle sammen.

You may also like...