Insemination af lesbiske får sindene i kog

Insemination af lesbiskeEftersom samfundet udvikler sig, bliver dets borgere også mere og mere tolerante, og i dag har bøsser og lesbiske både mulighed for kirkelig vielse og for at blive forældre ved hjælp af enten adoption eller insemination.

Sidstnævnte er især et tilbud til lesbiske. Ved insemination vil den ene part i det lesbiske forhold (i modsætning til hvad der er muligt i et forhold imellem to bøsser) nemlig have mulighed for både at bære og føde barnet ganske som en heteroseksuel kvinde, selvom det selvfølgelig stadig kun er den ene, der kan være genetisk forælder for barnet. Denne mulighed for insemination af lesbiske har dog sat mange sind i kog, for er det fair overfor barnet?

Mange er i dag enige i, at et homoseksuelt par kan være lige så gode forældre og give et barn en lige så god og tryg opvækst som et heteroseksuelt par. Alligevel er mange skeptiske overfor muligheden for insemination af lesbiske, for ”det er jo ikke naturens vilje, at lesbiske skal kunne føde børn”.

Dette argument imod insemination af lesbiske bunder oftest i enten religiøsitet eller en meget streng og – efter nogles opfattelse – firkantet opfattelse af, hvad der er naturligt. I begge tilfælde er det vanskeligt at komme med modargumenter, for nej, insemination er ikke naturligt. Skulle det dog betyde, at det lesbiske forældrepar vil elske barnet mindre eller give det en mere mangelfuld opvækst end et typisk homoseksuelt par?

Det er der intet, der tyder på. Tværtimod tyder alt på, at homoseksuelles børn ofte oplever mere kærlighed, omsorg og nærvær fra forældrenes side end børn af heteroseksuelle forældre, fordi de er inderligt ønskede. Fordi forældrene har haft lang tid til mange grundige overvejelser, idet en graviditet i et homoseksuelt forhold ikke er noget, der kan opstå enten ved et uheld eller på grund af manglende eller utilstrækkelig prævention.

Ved insemination af lesbiske er ét dog uomtvisteligt, og det er, at barnet i langt de fleste tilfælde vil opleve en opvækst uden en mandlig rollemodel. I tilfælde hvor inseminationen foretages ved hjælp af anonym donorsperm vil barnet end ikke have mulighed for at kende farens identitet. Er det retfærdigt overfor barnet, og i hvor høj grad vil barnet blive påvirket af dette? Kan to mødre, uanset hvor højt de måtte elske barnet, nogensinde erstatte en faderrolle? Det er der dog desværre ingen, der kan svare på, undtagen de børn, som har oplevet at vokse i en lesbisk familie – vi andre kan kun gætte. Hvad tror du?

You may also like...