Prostasan og tissetrang

tissetrangAt lide af en overaktiv blære vil sige, at man kan få en pludselig og meget kraftig trang til vandladning, som man ikke kan undertrykke. Dette kan også lide til ufrivillig vandlading.

Der er forskellige måder at behandle denne og lignende tilstande på, og en af dem er med præparatet Prostasan, som er et naturlægemiddel. Der findes også kraftigere medicin eller muligheder for at behandle med Botox eller elektrisk stimulation, hvis problemet er meget omfattende.

Det er kun i tilfælde, hvor den hyppige trang til vandladning skyldes en godartet, lettere forstørret prostat, at Prostasan kan anvendes, og du bør altid søge læge, når du har disse symptomer, for at få udelukket, at der er tale om mere alvorlige sygdomme.

Hvis du har afdækket dette, kan Prostasan købes i håndkøb, og være med til at lindre dine problemer betragteligt.

Mere om overaktiv blære

En overaktiv blære karakteriseres ved den pludselig, stærke trang til vandladning – Med eller uden ufrivillig vandladning. Det er en tilstand, som ses ganske hyppigt, og mange har også generne, men de søger ikke læge. Af samme grund må man nok regne med, at overaktiv blære er endnu hyppigere, end man ved på nuværende tidspunkt.

Nogle symptomer på overaktiv blærer, som rigtigt mange udviser, er:

  • Vandladning om natten
  • Kraftig vandladning
  • Hyppig vandladning

Det er gener, som rigtigt mange lider af, og det kan være svært at trække en klar linje imellem de syge og raske, der oplever disse symptomer.

You may also like...