Semai skolen: Omfang, værdier og kompetencer

Semai skolen

Semai skolen har mere end 20 års erfaring med at udvikle og forbedre børn og unge i alderen 8-18 år, der har sociale og emotionelle vanskeligheder, som har behov for et opholdssted uden for hjemmet, der ofte vil være, hvor deres vanskeligheder er opstået. Semai skolen er et fondsdrevet opholdssted med en overordnet ulønnet bestyrelse og et stort netværk af undervisere og pædagoger, der er kompetente til at håndtere de unges problemstillinger og sætter en ære i deres arbejde på Semai skolen.Semai skolen arbejder med almindelige og speciale organisationer i området for bedst at tilbyde de unge et relevant undervisningsforløb, der vil styrke deres kompetencer og forbedre deres sociale og faglige evner til fremtiden.

Desuden kan Semai skolen få dispensation til at undervisningen foregår på Semai skolen.

Semai skolen er også godkendt til at etablere soloprojekter, efterværn, udslusning og aflastningstilbud.

Hvor er Semai skolen?

Semai skolen er geografisk placeret i de smukke og naturrige omgivelser i landsbyen Serritslev. Serritslev ligger i Vendsyssel, og er en del af Brønderslev kommune.

Semai skolen er opdelt i 3 opholdsafdelinger, hvor dagtilbud og administration er beliggende i Serritslev. Semai skolens tredje afdeling ligger i Brønderslev, 8 km. fra de andre afdelinger.

Hver afdeling på Semai skolen har 1 afdelingsleder og 5 pædagoger til 5 beboere.

Godkendelse og områder dækket

Semai skolen er af godkendelses- og tilsynsafsnittet godkendt til at modtage 15 børn/unge i alderen 8-18 år. I henhold til §66, 76 og 142 fra serviceloven. Semai skolens godkendelse omfatter børn og unge mennesker med en række problemstillinger der omfatter følgende:

Psykiske, social og adfærdsmæssige eller indlæringsproblemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, herunder dækker Semai skolen også udad reagerende børn. Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, dertil kan Semai skolen også tage børn med lettere psykisk funktionsnedsættelse.

Unge mennesker med misbrug problematik, der ikke involvere vanemæssigt forbrug og afhængighed. Børn der har oplevet tab og traumer er også under Semai skolens godkendelse.

Kriminalitetstruede unge og unge i fase 2 dom – dette forudsætter, at de tilhører den godkendte målgruppe for Semai skolen (indskrevet i sin egen afdeling). Denne godkendelse for Semai skolen dækker over en gruppe af børn og unge, der enten har medfødte problemstillinger, eller igennem deres opvækst har oplevet enormt svigt, hvilket har ført til afvigende adfærd og mistrivsel i deres hjem og deres skole.

Disse elementer kan føre til enten udslag i deres selvværd, udad reagerende adfærd, indadvendt adfærd, begyndende voldelig adfærd eller endda begyndende kriminalitet.

Semai skolen har med sine 3 afdelinger opdelt de børn/unge i forhold til deres problemstillinger, og personalet er derfra specialiseret i at håndtere de specifikke problemstillinger.

Semai skolen og dens værdier

Semai skolen tror på det bedste, i de børn/unge de modtager. Personalet og hele organisationen tror på, at alle beboere indeholder et udviklingspotentiale. Der fokuseres på en ressource- og problemorienteret adfærd med udgangspunkt i at finde frem til de udviklingsmuligheder de unge mennesker besidder.

Der er forståelse for, at de unge menneskers problemer opstår ud fra række faktorer, og ikke nødvendigvis kan sættes i en kasse. Der er en urokkelig tro på, at alle fødes med lyst til livet. Det er relationer med andre mennesker og opvækst, der er med til at forme det fremtidige menneske. Der arbejdes med udgangspunkt i denne forståelse på at skabe strategier, der vil udvikle de unges udvikling positivt, og ruste dem til at håndtere de udfordringer de kan møde senere i livet.

Der er fokus på de unge menneskers kompetencer – alle har nogle – både i forhold til faglige problemstillinger, men også følelsesmæssige og adfærdsmæssige. Værdisættet er gennemtrængt i hele organisationen, og er både fremhævet i skrift, ord og handling. Både i teori og i praksis vil dette være gældende.

Semai skolen tror på anderkendelse, engagement, troværdighed og rummelighed. Disse værdier er hvad alle på skolen har med sig, når de omgås de unge mennesker i dagligdagen. Der er en fast tro på at måden der handles som pædagoger i relation med de unge mennesker, altid skal ske ud fra et menneskesyn, der er repræsenteret i den enkelte person, samt hele organisationen. Dét kan Semai skolen stå inde for.

Læs mere på Semai skolen blog.

You may also like...