Studido spørger: Hvilken forældretype er du?

Der har aldrig været et større pres på forældre, end der er i dag – det mærker Studido også, når forældre kontakter læringsplatformen. Som forældre skal man både jonglere med karriere og børn og samtidig have et socialt liv ved siden af. Det kan være næsten umuligt at få tingene til at gå op i en højere enhed, når der er så mange bolde i luften på samme tid. Der er høje forventninger fra alle sider – Chefen har forventninger til dig, du skal være forælder på fuldtid og dine venner spørger, hvornår I skal slå hovederne sammen igen. Heldigvis kan Studido hjælpe.

Det kan være svært at være forældre, og mange ved ikke, hvordan de skal håndtere deres børns udfordringer. Det kan være vanskeligt at finde balancen mellem at sætte grænser og lade sit barn tage initiativ.
Denne tvivl kan smitte af på børnene, som ender med at reagere ved at prøve dine grænser af. Børn prøver altid grænser af, og hvis de mærker din usikkerhed, forsætter de ufortrødent.

Man skelner typisk mellem 3 forskellige typer af forældre. Her præsenterer Studido de 3.

 

DEN AUTORITÆRE FORÆLDER:

Den autoritære forælder er generelt meget streng. Forældre med denne opdragelsesstil er rigtig dygtige til at skabe strukturer og regler, som barnet skal overholde, men er til gengæld mindre gode til at skabe nærvær og tryghed for barnet. Studido oplever nogle gange denne type forældre, når denne ønsker lektiehjælp til børnene.

 

DEN EFTERGIVENDE FORÆLDER:

Den eftergivende forælder vil typisk sige, at det er ok, barnet ikke kommer og spiser når aftensmaden er klar – og i stedet komme ind med maden til barnet foran fjernsynet eller computeren. Studido oplever, det er en forældretype, der har svært ved at sætte sig ned og lave lektiearbejdet sammen med børnene, hvis de ikke vil.

Den eftergivende forælder er ofte varm, kærlig og åben over for barnets behov. Der bliver ikke stillet store krav til barnet, og forældrene er mindre kontrollerende, uddyber Studido.

Den eftergivende forælder sætter ofte få eller ingen grænser for barnet, og det er ofte uden konsekvens, hvis barnet ikke lytter efter, hvad der bliver sagt.

DEN AUTORITATIVE FORÆLDER:

Den autoritative forælder vil typisk sætte sig i barnets sted og f.eks. gå ind i stuen, sætte sig ved siden af barnet og sige: “Jeg ved godt, at det er irriterende, at vi skal spise midt i dit yndlings program”. Samtidig vil forælderen hjælpe barnet til at slukke tv’et og komme med hen og spise ved det dækkede bord. Det er en form for ”middelvejsforældre”, kan Studido berette.

 

Tryghedszone

Når det omhandler tryghedszonen og dét at træde ud af den, er det en dårlig ide at afholde dine børn fra utrygge situationer. Også selvom du har de bedste intentioner ved at gøre det. I livet kommer vi ud for mange utrygge situationer, men det er en del af livet og læringsprocessen derved. Dette er en ting, vi ikke kan undgå, og vi bør derfor forberede os på disse situationer, mener Studido. Det gør du ved i stedet klæde dine børn på til at blive tryggere i utrygge situationer og omgivelser. Jo flere gange børn træder uden for deres tryghedszone, jo bedre bliver de til at agere i uvante situationer. Studido forsøger altid at gøre online læringsrammer så trygge som muligt.

 

Coach dit barn

Forskellen på at være en drømmer og på reelt at komme godt gennem livet er, at evnen til at sætte mål for sig selv og evnen til at følge dem. Studido anbefaler at alle lærer sine børn om målsætninger. Men pas på med ikke at pace dem. Studido ser en reel risiko ved at pace sine børn, så de oplever, at de skal indfri dine ambitioner i stedet for barnets egne. Og der er stor forskel. Som forældrecoach er den vigtigste opgave at hjælpe dit barn med at sætte klare mål for livet. Det er i hvert fald meningen hos Studido. Det behøver ikke at være den bedste i klassen eller få høje karakterer. Sæt derimod fokus på der, hvor dit barn er bedst. På den måde sikrer du, at dit barn får succesoplevelser. Vær en sparringspartner for dit barn og stå for opbakning og støtte. Den bedste måde at gøre det på er gennem god kommunikation mellem dig og dit barn. God kommunikation opnår du bedst, ved at prøve at se verden, som dit barn gør. Hvis du kun har din egen vinkel for øje, risikerer du en unødig konflikt med din teenager.

 

Vælg den rette kommunikationsform.

Vi kommunikerer forskelligt alt efter hvem vi er i dialog med. Studido har også store forskelle i vores face-to-face kommunikation, og når vi vejleder online. Når du taler med din chef, er du tilbøjelig til at opføre dig mere professionelt, hvor du er mere afslappet, når du taler med en ven. Det er samtidig mere acceptabelt, når chefen kritiserer dig, end når din ven gør, da rollerne er fordelt sådan. Men for nogle kan det være svært at omstille sig og forholde sig til at kommunikere på forskellige måder afhængigt af miljøet. Derfor har mange forældre svært ved at forholde sig til, hvordan de skal kommunikere med deres børn. Et godt råd kan være, at man skal blive mere bevidst om, hvordan man kommunikerer som forældre til børn. Spørg dig selv, om situationen passer med en irettesættende tone, en bekræftende tone, en forstående tone, en vred tone eller noget helt andet. Hos Studido har vi en online læringsplatform, der giver andre rammer for kommunikationen. Det er vi hos Studido meget bevidste om, og vi gør altid en ekstra indsats for at gøre den digitale afstand så lille som mulig.

 

 

Læs mere om studido her

Studido.com

Facebook

LinkedIn

You may also like...